dr.ID


Halo CYNDUT

Diam jauh lebih elegan daripada sibuk menghakimi dan mengumbar kesalahan orang lain dan kemudian lupa bercermin.

Greet :
-----